Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

Стратегічна мета

Сучасний етап міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський та світовий простори вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає.

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватися в іншомовному середовищі.

Основною метою навчання іноземним мовам є формування в учнів комунікативної компетенції, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Важливим пріоритетом сучасної системи навчання іноземних мов у школі є її багатомовність, яка полягає у різноманітності мов, що вивчаються, і рівноправності кожної мови окремо. У зв’язку з цим взято курс на вивчення різних іноземних мов. Нам уявляється об’єктивно необхідним оволодіння англійською мовою як найбільш уживаною у світі і другою іноземною мовою (німецькою, навчання якої розпочинається з 5 класу).

Головна мета роботи школи – розвиток особистості випускника, який володіє творчим потенціалом і який уміє його реалізувати в повній мірі, особистості, яка здатна адаптуватись до світу, що швидко змінюється, та усвідомлює своє місце у цьому світі.