4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні),  які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Школи наказом директора на підставі  рішення  конкурсної  комісії. Зарахування дітей проводиться  протягом   5   днів   після   оголошення результатів конкурсу.

4.2. Якщо  учні,  їх батьки або особи,  які їх замінюють,  не згодні з рішенням конкурсної комісії,  вони можуть  звернутися  до голови цієїкомісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів  конкурсу  і розглядається  протягом трьох  днів  з  дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна  комісія,  чисельність та склад якої визначаються Школою за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

4.3. У разі,  якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до вищезазначеного  органу управління  освітою, який  створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.4. Учні,  які  за   підсумками конкурсу не зараховані до Школи, продовжують  навчання  у  закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. 

4.5. Діти,  які  зараховані  до школи, але не приступили  до  занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку,  відраховуються навчального закладу. На звільнене місце може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.6. Учні 5-8 класів і 10 класів  Школи переводяться до наступних класів
Школи на підставі підсумкового оцінювання за рішенням педагогічної ради,
затвердженої наказом директора Школи.

4.7. Учні 9-х і 11-х класів випускаються зі Школи.
       5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ       

 5.1.Директор навчального закладу несе  персональну відповідальність за дотримання вимог цих Правил.  

5.2. Контроль за організацією та проведенням  конкурсу, порядком зарахування дітей до Харківської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області, за його результатами покладається на управління освіти адміністрації Московського району   Харківської міської ради.

5.3. При порушенні Школою вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868 та цих Правил конкурсного приймання, рішенням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради результати конкурсу визнаються  недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.