Шкільна служба порозуміння (ШСП)

 

 

Четвертий рік в школі працює ШКІЛЬНА СЛУЖБА ПОРОЗУМІННЯ (ШСП), яка має за мету:

  1. Превентивність виховного простору;
  2. Медіація конфліктних ситуацій.

В складі ШСП-медіатори з 10-х класів, які в якості наставників прикріплені  за окремими класами молодших підлітків (5-ті – 8-мі класи) та опікуються ними разом з класним керівником та психологом.                                

Медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной,

беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора,  который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору.

Напрямки роботи:

1.Профілактична робота.

 

2.Медіація конфліктних ситуацій.

3.Онлайнова медіація (медіація за допомогою Інтернет-технологій).

Структура ШСП:

1.Фасілітатор -  практичний психолог Сільченко В.К.

2.Координатор.

3.Технічний редактор .

4.Медіатори  (14учнів ).

5.Куратори.

Список медіаторів.

5 А класс

Лавренова Дарья

Качановская Карина 

5 Б класс

Лавренова Дарья

Качановская Карина  

 

5 В класс

Гибкин Кирилл  

Никоненко Евгения  

Кудей Юлия

5 Г класс

Гибкин Кирилл  

Никоненко Евгения  

Кудей Юлия

6 А класс

Зубова Элина

Варич София

6 Б класс

Зубова Элина

Варич София

6 В класс

Ворончихина Мария 

Василенко Алина

6 Г класс

Ворончихина Мария  

Василенко Алина

7 А класс

Бочарникова Ольга 

Лалаян Диана 

7 Б класс

Паращич Богдан 

Агаркова Виктория  

7 В класс

Бочарникова Ольга 

Лалаян Диана 

8 А класс

Евтушенко Илья

Недоступ Александр

8 Б класс

Евтушенко Илья

Недоступ Александр

8 В класс

Могилевский Илья

Величко Андрей

Задачі фасілітатора:

1.сформувати команду школярів – однодумців – активістів руху за застосування співробітницького підходу, який базується на інтересах учасників конфлікту, до  вирішення конфліктних ситуацій;

2.розвинути комунікативні навички, які необхідні ведучому медіації;

3.сформувати процедурні навички проведення медіації;

4.сформувати підхід до розв’язання конфліктних ситуацій, який базується на врахування інтересів учасників цієї ситуації;

5.підготувати школярів до самостійної організації шкільної служби розв’язання конфліктів.

 

Процедура опрацювання проблеми:

Домашнє завдання для медіаторів ШСП:

– знайти практичні підходи до розв’язання проблем

– сформулювати рекомендації щодо виходу із конфліктної ситуації

круг медіаторів (мозковий штурм)

визначення виконавців та делегування їм права на роботу з респондентом

– укладання та підписання угоди (право вибора за конфліктуючою стороною)

практичне виконання завдання групи ШСП

 супервізія (підтримка досвідчених колег

 звіт медіатора в письмовій формі (бланк) та в усній формі в кругу медіаторів

 

Процедура медіації конфлікту анонімного респондента:

Використання дошки порад "Help me!”, де формулюється проблема та запрошуються всі бажаючі взяти участь в розв’язанні конфлікту.

 

Онлайнова медіація (медіація за допомогою інтернет-технологій)

Всі бажаючі можуть відіслати повідомлення на e-mail та в скорім часі отримати відповіді на всі запитання та скарги.  Імеіл шкільної служби підтримки виглядає так:  studentshelp3@gmail.com