П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ШКІЛЬНУ СТИПЕНДІЮ  „Гордість школи”

комунального закладу  "Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступеня № 3

Харківської міської ради Харківської області"

1. Загальні положення

1.1.Стипендія КЗ "Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступеня № 3 Харківської міської ради Харківської області" „Гордість школи” запроваджується з метою реалізації завдань районної комплексної цільової програми „Обдарована молодь”, затвердженої рішенням ХІV сесії Московської районної ради ІV скликання від 10.06.2004 р., та з метою стимулювання систематичної самостійної роботи, інтелектуального і творчого розвитку учнів навчального закладу, підвищення об’єктивності оцінювання їхніх навчальних досягнень та практичної діяльності, активізації потенційних пізнавальних можливостей творчого зростання учнів, запровадження здорової конкуренції між ними в навчанні і самовдосконаленні, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

1.2.Започаткування стипендії спрямоване на реалізацію права кожної дитини на всебічну участь в інтелектуальному, культурному і творчому житті суспільства (ст. 31 Конвенції ООН від 20.11.89 р. „Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року”), виховання громадянина української держави і патріота нашого міста, залучення підростаючого покоління до розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей та підлітків.

1.3. Стипендії започатковуються для учнів 5-11 класів та виплачується щомісячно протягом чверті навчального року.

Розмір стипендії визначається на засіданні ради школи, виходячи з обсягів позабюджетних коштів школи.

1.4. Учням навчального закладу, які стали стипендіатами, вручається сертифікат встановленого зразку.

2. Кандидати на отримання стипендії

2.1. Стипендіатами можуть бути учні 5-11 класів, які не отримують інших стипендій.

2.2. Основними критеріями відбору кандидатів на нагородження стипендією „Гордість школи” є:

   - результати оцінювання діяльності учня в навчанні, творчій діяльності, спортивних змаганнях, які підвищують рейтинг школи;

   - активна життєва позиція.

3. Висування кандидатів на нагородження стипендією

3.1. Висування на нагородження стипендією „Гордість школи” учнів здійснюється класними колективами 5-11 класів, розглядається на засіданні учнівського парламенту, затверджується радою навчального закладу.

3.2. Рада школи розглядає подані матеріали і приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів.

4. Порядок вручення та обліку сертифікатів стипендіатів та видачі стипендій „Гордість школи ”

4.1. Вручення сертифіката стипендіатам „Гордість школи” здійснюється на шкільній лінійці.

4.2.Реєстрація та облік сертифікатів здійснюється в журналі реєстрації та обліку видачі сертифікатів.