phone(057) 725-16-06 mail sch3@kharkivosvita.net.ua   Як нас знайти  Карта сайту
menu

П О Л О Ж Е Н Н Я  ПРО ШКІЛЬНУ СТИПЕНДІЮ  „Гордість школи”

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

ПРО ШКІЛЬНУ СТИПЕНДІЮ  „Гордість школи”

комунального закладу  "Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступеня № 3

Харківської міської ради Харківської області"

1. Загальні положення

1.1.Стипендія КЗ "Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступеня № 3 Харківської міської ради Харківської області" „Гордість школи” запроваджується з метою реалізації завдань районної комплексної цільової програми „Обдарована молодь”, затвердженої рішенням ХІV сесії Московської районної ради ІV скликання від 10.06.2004 р., та з метою стимулювання систематичної самостійної роботи, інтелектуального і творчого розвитку учнів навчального закладу, підвищення об’єктивності оцінювання їхніх навчальних досягнень та практичної діяльності, активізації потенційних пізнавальних можливостей творчого зростання учнів, запровадження здорової конкуренції між ними в навчанні і самовдосконаленні, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

1.2.Започаткування стипендії спрямоване на реалізацію права кожної дитини на всебічну участь в інтелектуальному, культурному і творчому житті суспільства (ст. 31 Конвенції ООН від 20.11.89 р. „Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року”), виховання громадянина української держави і патріота нашого міста, залучення підростаючого покоління до розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей та підлітків.

1.3. Стипендії започатковуються для двох претендентів на рік (один претендент в семестр) учнів 9-11 класів та виплачується одноразово у грудні та травні.

Розмір стипендії визначається на засіданні ради школи, виходячи з обсягів позабюджетних коштів школи.

1.4. Учням навчального закладу, які стали стипендіатами, вручається сертифікат встановленого зразку.

2. Кандидати на отримання стипендії

2.1. Стипендіатами можуть бути учні 9-11 класів, які не отримують інших стипендій.

2.2. Основними критеріями відбору кандидатів на нагородження стипендією „Гордість школи” є:

   - перемоги у олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН України, навчальних турнірах різних рівнів, які підвищують рейтинг школи;

   - активна життєва позиція.

3. Висування кандидатів на нагородження стипендією

3.1. Висування на нагородження стипендією „Гордість школи” учнів здійснюється педагогічною радою, розглядається на засіданні учнівського самоврядування,  затверджується батьківським комітетом школи. 

4. Порядок вручення та обліку сертифікатів стипендіатів та видачі стипендій „Гордість школи ”

4.1. Вручення сертифіката стипендіатам „Гордість школи” здійснюється на шкільній лінійці.

4.2.Реєстрація та облік сертифікатів здійснюється в журналі реєстрації та обліку видачі сертифікатів.