phone(057) 725-16-06 mail sch3@kharkivosvita.net.ua   Як нас знайти  Карта сайту
menu

Державна підсумкова атестація 2018/2019 навчального року

Державна підсумкова атестація випускників 9-х та 11-х класів відбулася відповідно до нормативних вимог. Державну підсумкову атестацію складали 114 учні 9-х класів. Учні 9-х класів складали державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови, математики, іноземної мови (англійської).

3 учні звільнені від проходження ДПА за станом здоров’я.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів

Предмет

Складали        ДПА

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Українська мова

111

-

17

57

37

Іноземна мова (англійська)

111

-

10

43

58

Математика

111

-

20

55

36

Результати державної підсумкової атестації з української мови показали, що 84,7% учнів виконали роботу на високому та достатньому рівнях. Типові помилки, які допустили учні при написання диктанту: розділові знаки при однорідних членах речення, написання складних слів, подовження приголосних. В порівнянні з минулим роком результати підвищився на 9,5%.

Результати державної підсумкової атестації з англійської мови показали, що 93,7% учнів володіють на високому та достатньому рівнями комунікативної мовленнєвої компетенції, сформовані практичні та міжкультурні уміння та навички. Найбільш успішно учні виконали завдання з читання. Типовою помилкою при виконанні цього завдання була недостатня аргументованість відповідей. Завдання на використання мови успішно виконала більшість учнів, але треба відмітити, що завдання на вживання часів дієслів були найбільш складними. Написання творів різних жанрів викликало труднощі насамперед у учнів, що  володіють англійською мовою на середньому рівні. Типовими помилками при виконанні цього завдання були: вживання 3 особи однини в теперішньому неозначеному часі, узгодження часів, порядок слів у різних типах речень, вживання артиклів та прийменників. У порівнянні з минулим навчальним роком результати підвищилися на 7,7%.

За результатами державної підсумкової атестації з математики учні підтвердили свої річні бали. Письмова робота містила завдання з алгебри та геометрії. Якість знань за підсумками державної підсумкової атестації з математики становить 82%. В порівнянні з минулим навчальним рокам результат знизився на 9,2%.

Результати державної підсумкової атестації показали відповідальне ставлення до підготовки та складання іспитів.

Серед учнів 9-х  класів, що складали ДПА:

    • 86,9%  учнів  показали достатній та високий рівні навчальних досягнень, це на 6,1% вище показників минулого року.
    • 13,1% учнів показали середній рівень навчальних досягнень. Рівень підготовленості до державної підсумкової атестації  учнів 9-х класів підвищився на 6,1% у порівнянні з минулим роком.

Отримали свідоцтво про загальну базову освіту з відзнакою 17 учнів 9-х класів.

          Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО складали 51 учень 11-х класів.

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів

Предмет

Складали ДПА

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

 рівень

Учні школи

Учні-екстерни

Українська мова

51

-

-

10

24

17

Математика   

31

-

-

5

21

5

Історія України

22

-

-

2

15

5

Іноземна мова (англійська)

42

-

-

6

19

17

Біологія

2

-

-

-

2

-

Географія

0

-

-

-

-

-

Фізика

1

-

-

-

-

1

 

З української мови достатній та високі рівні склали 80,4 (результат минулого року знизився на 12,1%); з математики  –  83,9% (у минулому році – 66,7%), з історії України – 90,9% (у минулому 83,3%), з англійської мови –85,7% (у минулому році 92,5%), з фізики – 100% (впродовж останніх трьох років учні фізику не складали).

Серед учнів 11-х класів, що складали ДПА:

    • 83,2% (у минулому році 87%) учнів показали достатній та високий рівні навчальних досягнень.
    • 16,8% учнів показали середній рівень навчальних досягнень

У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком результат знизився на 3,23%.

Нагороджено медалями 3 учні, із них 2 золотою та срібною – 1.

            У серпні-вересні 2019 року за  матеріалами статистичних даних про результати ЗНО-2019 Українського центру оцінювання якості освіти  у закладах освіти Харківської області, відомості про вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб’єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2019 року та нагороджених золотою (срібною) медаллю) здійснено аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи.

Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів учителями свідчать результати ЗНО з української мови: середній бал за результатами ЗНО-2019 становить 9,1 (8,99 у минулому році) бали, а середній показник за річним оцінюванням – 8,9 (9,4 у минулому році).

Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів учителями свідчить середній бал результатів ЗНО (з української мови, математики, історії України, англійської мови, географії, біології, фізики та хімії) 9,0 бали (у минулому році - 9,33 бали), а середній показник за річним оцінюванням – 9,4 (9,2). Всі учні подолали поріг (склав / не склав), в минулому році отримав 1 учениця отримала 3 бали з математики. З  трьох  (6 у минулому році) претендентів  на медалі  2 підтвердили бали з предметів, а одна учениця отримала 9 балів з історії України (у минулому році -1).

Порівняльний аналіз кількості медалістів за попередні роки дає такі статистичні дані:

Навчальний рік

Золота медаль

Срібна медаль

Свідоцтво з відзнакою

Кіл-ть учнів

%

Кіл-ть учнів

%

Кіл-ть учнів

%

2016/2017

3

5,8

2

5,9

3

4,2

2017/2018

3

5,6

2

3,7

6

6,4

2018/2019

2

3,9

1

2,0

17

14,9

У 2018/2019 навчальному році 70 (72 у минулому році) учнів нагороджено Похвальними листами за високі   досягнення у навчанні.

Рейтингове місце КЗ «ХСШ №3» серед інших навчальних закладів міста Харкова за підсумками ЗНО-2019 – V  (ІІІ-є у минулому році) серед закладів, учасників ЗНО. Серед закладів ЗСО міста Харкова школа посідає 28 місце (у минулому – 19).