Результати моніторингу якості освіти

ДПА - 2018

Державна підсумкова атестація випускників 9-х та 11-х класів відбулася відповідно до нормативних вимог: державну підсумкову атестацію складали 94 учні 9-х класів з трьох предметів: української мови, математики, іноземної мови (англійської).

1 учень 9 класу звільнений від проходження від ДПА як учасник Міжнародних спортивних змагань.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів

Предмет

Складали        ДПА

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Українська мова

93

-

24

40

29

Іноземна мова (англійська)

93

-

13

39

41

Математика

93

-

8

57

28

Результати державної підсумкової атестації з української мови показали, що 74,2% учнів виконали роботу на високому та достатньому рівнях. Типові помилки, які допустили учні при написання диктанту: розділові знаки при однорідних членах речення, написання складних слів, подовження приголосних. В порівнянні з минулим роком результати знизився на 17,8%.

Результати державної підсумкової атестації з англійської мови показали, що 86 % учнів володіють на високому та достатньому рівнями комунікативної мовленнєвої компетенції, сформовані практичні та міжкультурні уміння та навички. Найбільш успішно учні виконали завдання з читання. Типовою помилкою при виконанні цього завдання була недостатня аргументованість відповідей. Завдання на використання мови успішно виконала більшість учнів, але треба відмітити, що завдання на вживання часів дієслів були найбільш складними. Написання творів різних жанрів викликало труднощі насамперед у учнів, що  володіють англійською мовою на середньому рівні. Типовими помилками при виконанні цього завдання були: вживання 3 особи однини в теперішньому неозначеному часі, узгодження часів, порядок слів у різних типах речень, вживання артиклів та прийменників. У порівнянні з минулим навчальним роком результати знизилися на 1,3%.

За результатами державної підсумкової атестації з математики учні підтвердили свої річні бали. Письмова робота містила завдання з алгебри та геометрії. Якість знань за підсумками державної підсумкової атестації з математики становить 91,2%. В порівнянні з минулим навчальним рокам результат підвищився на 6%.

Результати державної підсумкової атестації показали відповідальне ставлення до підготовки та складання іспитів.

Серед учнів 9-х  класів, що складали ДПА:

        • 83,8%  учнів  показали достатній та високий рівні навчальних досягнень, це на 2% нижче показників минулого року.
        • 16,2% учнів показали середній рівень навчальних досягнень. Рівень підготовленості до державної підсумкової атестації  учнів 9-х класів знизився  на 2,3% у порівнянні з минулим роком.

Отримали свідоцтво про загальну базову освіту з відзнакою 6 учнів.

          Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО складали 54 учні 11-х класів (1 учениця 11 класу  звільнена від державної підсумкової атестації за станом здоров’я, ЗНО не проходила) у тому числі  1 учень-екстерн.

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів

Предмет

Складали ДПА

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

 рівень

Учні школи

Учні-екстерни

Українська мова

53

1

-

4

22

28

Математика   

23

1

1

7

7

9

Історія України

30

-

-

5

13

12

Іноземна мова (англійська)

53

1

-

4

24

25

Біологія

3

-

-

-

-

3

Географія

1

-

-

-

1

 

Фізика

1

-

-

-

-

1

 

З української мови достатній та високі рівні складають 92,5%, результат минулого року підвищився на 4,5%; з математики  – 66,7 % (у минулому році –95,2 %), з історії України – 83,3 % (у минулому 77,4%), з англійської мови –92,5% ( у минулому році 90%), 1 учень складав фізику та отримав 12 балів (впродовж останніх трьох років учні фізику не складали).

Серед учнів 11-х  класів, що складали  ДПА:

· 87% (у минулому році 86,7 %)  учнів  показали достатній та високий рівні навчальних досягнень

· 13%  учнів показали середній рівень навчальних досягнень

У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком результат підвищився на 0,3%.

Нагороджено медалями 5 учнів, із них 2 золотою  та  срібною – 3.

            У серпні-вересні 2017 року за  матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти статистичні дані про результати ЗНО-2017 у закладах освіти Харківської області, відомості про вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб’єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2017 року та нагороджених золотою (срібною) медаллю) здійснено аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи.

Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів учителями свідчать результати ЗНО з української мови: середній бал за результатами ЗНО-2017 становить 8,99 (9,03 у минулому році) бали, а середній показник за річним оцінюванням – 9,4 (8,1 у минулому році).

Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів учителями свідчить середній бал результатів ЗНО (з української мови, математики, історії України, англійської мови, географії, біології, фізики та хімії) 9,0 бали (у минулому році - 9,33 бали), а середній показник за річним оцінюванням – 9,4 (9,2). Лише 1 учень не подолав поріг з математики (отримав 3 бали), в минулому році отримав 1 учень отримав 1 бал з української мови). З 6-ти 5  (6) претендентів  на медалі  підтвердили бали з предметів.

ЗНО-2017