phone(057) 725-16-06 mail sch3@kharkivosvita.net.ua   Як нас знайти  Карта сайту
menu


Перелік нормативно-правових документів

Гордість школи

 
 

 

Обдарованість – це значне в порівнянні з віковими нормами випередження в розумовому розвитку або виключному розвитку спеціальним здібностей (музичних, художніх, спортивних та інш.).

Обдарованість дітей може бути встановлена та вивчена тільки у процесі навчання та виховання, в ході виконання дитиною будь-якої змістовної діяльності. Прояв розумової обдарованості у дитини пов’язаний з надзвичайними можливостями дитячих років життя. Треба мати на увазі, що в ранні дошкільні роки швидкий розумовий розвиток відбувається у всіх дітей, що є важливим внеском дитячих років у становленні інтелекту.

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

1. Інтелектуальна сферабдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю. мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно в икладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань).

2. Сфера академічних досягнень е успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів).

3. Творчість (креативність) итина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї).

4. Спілкуванняобре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії).

5. Сфера художньої діяльностіитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику).

6. Рухова сфераонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок).

ОЗНАКИ ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ:

• часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;
• мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах тощо;
• мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії;
• можуть займатися кількома справами відразу;
• дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;
• легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;
• не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;
• можуть концентрувати свою увагу на одній справі;
• властиве надто розвинуте почуття справедливості;
• добре розвинуте почуття гумору;
• постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, ''не під силу'', й у вирішенні деяких з них домагаються успіху;
• для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;
• часто володіють екстрасенсорними здібностями;
• негативно оцінюють себе;
• інколи мають труднощі з тонкою координацією.

Анкета щодо визначення здібностей учнів

Система роботи з обдарованими дітьми

Виявлення обдарованих дітей Конкурсний відбір, діагностика. Створення банку даних із урахуванням типів обдарованості
Створення належних умов для розкриття потенційних можливостей дітей Через навчальні плани залучення сім'ї, роботу психолога, факультативи, індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, фестивалі, інтелектуальні ігри
Максимальне розкриття обдарованості та якнайповніша реалізація можливостей Предметні декади, традиційні свята. Спільна робота з ВНЗ, МАНом
Формування колективу вчителів, які готові працювати з обдарованими дітьми Участь учителів у роботі творчих груп, семінарів, тренінгів, круглих столів
Науково-дослідницька робота вчителів Написання дидактичних посібників, підручників

Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей розвитку учня. 

З цією метою проводимо:

·       попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь;

·       спостереження за роботою учнів під час уроків, позакласних заходів;

·       аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт;

·       аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, різноманітних конкурсах, змаганнях .

На основі одержаних результатів формуємо банк даних "Обдарована дитина”. 
В залежності від типів обдарованості учнів розподіляємо на групи:

·       Інтелектуальний

·       Художній

·       Лідерська обдарованість

·       Психомоторна

·       Спортивна обдарованість

Учнів з інтелектуальним й академічним типами обдарованості залучаємо до участі у шкільних, районних та міських предметних олімпіадах, конкурсах МАН, вони займаються в предметних гуртках, допомагають у підготовці предметних декад та тижнів. Учні з художнім типом обдарованості беруть участь у виховних заходах, конкурсах на шкільному, районному та міському рівнях. У школі організуються їх персональні виставки, проводяться виступи. Учні зі спортивним типом обдарованості є учасниками спортивних змагань на різних рівнях. Учні з лідерською обдарованістю беруть активну участь у позашкільній роботі, класному та шкільному самоврядуванні.