phone(057) 725-16-06 mail sch3@kharkivosvita.net.ua   Як нас знайти  Карта сайту
menu
Нормативно-правове забезпечення
викладання предмета "Захист України"
та роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки".
Указ Президента України №948/2002 від 25 жовтня 2002. «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».
Постанова Кабінету Міністрів України від від 23 листопада 2011 року № 1392 
"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 № 1770 «
Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей».

1. Нормативно-правова база національно-патріотичне виховання

ЗАКОНИ  УКРАЇНИ 

УКАЗИ  ПРЕЗИДЕНТА

ПОСТАНОВИ, РОСПОРЯДЖЕННЯ, ДОРУЧЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у    суспільстві Розпорядження КМУ № 954-р від 07.12.16 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 грудня 2015 р. № 1400-р Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік ”

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 8 грудня 2009 р. N 1494-р Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини

Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти";

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний прапор України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України

НАКАЗИ  МОНУ 

ЛИСТИ МОНУ

2. Правові основи сучасних Збройних Сил України

 
ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ
 

4. Положення про навчальний кабінет з предмета «Захист України»
5. Інструкція первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів під час занять у кабінеті предмету «Захист України»