Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!
Електронні видання, які є в нашій бібліотеціАлгебра   10 клас. |Електронний  ресурс|:  Для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.   Педагогічний  програмний  засіб.- Електрон.  дан. – Версія 1.0 - |Київ? |: ДП  НВП  «Укрприборсервіс»,2006. – 1 електро.  опт.   диск  (CD - ROM): + Додат.:  Методичні  рекомендації ( 28 с.)
У  даних  збірниках представлені  методичні  рекомендації  щодо  використання  інтерактивних  методів  навчання  при  проведенні  уроків  з  алгебри  та  при  розробці  уроків  за  власним  планом  із  зазначеного  предмету.
Створена  різноманітність  уроків  ,  завдань  та  їх  послідовність  допоможуть  вчителю  у  формуванні  знань,  вмінь  і  навичок  учнів,  розвитку  їх  логічного  мислення і  алгоритмізації  дій,  які  необхідні  для  оволодіння  іншими  навчальними  предметами.

Алгебра  11  клас. |Електронний  ресурс| Для  загальноосвітніх  навчальних   закладів.  Педагогічний  програмний  засіб. – Електрон. дан. – Версія 1.0 - |Київ?|: ДП  НВП «Укрприборсервіс», 2006. – 1  електрон. опт.  диск (CD - ROM):  +  Додат.: Методичні  рекомендації  ( 29 С.)Геометрія  9  клас. |Електронний ресурс|:   Навчально – методичний   комплект  для загальноосвітніх  навчальних  закладів. – Електрон. дан. -  Версія 1.0 - |Київ?|: ДП  «ІПІТ»,  2009. – 1 електрон.  опт. диск (CD - ROM): + Додат.: Методичні  рекомендації  ( 45 с.)
В  цих  методичних  рекомендаціях  Ви  знайдете   інформацію  щодо  роботи  та  застосування сучасних   мультимедійних  засобів  навчання  з  курсу  геометрії.
Курс  містить  41  урок,  що  мають  вичерпні  пояснення  щодо  тем  і  супроводжуються  анімаційними, аудіо – та  відіосупроводом,  що  сприяє  засвоєнню  основних  понять  та  розвиває  логічне  мислення  і  просторову  уяву.
Продукт  складається  з:    теоретичного  матеріалу, практичних  вправ,  текстових  завдань  для  проведення  самоперевірки  засвоєних  знань.
Курс  розроблено  відповідно  до  чинної  навчальної  програми  з  геометрії  для  9  класу    загальноосвітніх  навчальних  закладів.
Рекомендовано  для  підготовки  уроків  з  використанням  інтерактивних  засобів   вчителем  та  самостійної  підготовки  учнів.

Геометрія  10  клас.|Електронний  ресурс|: Для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Педагогічний  програмний  засіб. – Електрон.  дан. – Версія  1.0 - Київ:  ЗАТ  «Мальва»,  2006. – 1  електрон.  опт. диск (CD – ROM):+ Методичні  рекомендації (29 с.)
Курс  містить  62  уроки,  що  мають  вичерпні  пояснення  щодо  тем  і  супроводжуються   анімаційними,  аудіо – та  відеосупроводом,  що  сприяє  засвоєнню  основних  понять  та  розвиває  логічне  мислення  і  просторову  уяву.
Курс  розроблено  відповідно  до  чинної  навчальної  програми  з  геометрії  для  10  класу  загальноосвітніх  навчальних  закладів.

Геометрія  11  клас. |Електронний ресурс|:  Навчально – методичний  комплект  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів. – Електрон. дан. – Версія 2.0 -  Київ:  ДП  «ІПІТ»,  2009. – 1  електрон.  опт. диск (CD - ROM): + Додат.:  Методичні  рекомендації (28 с.)
Курс  містить  62  урока,  розроблених  відповідно  до  чинної  навчальної  програми  з  геометрії  11  класу  загальноосвітніх  навчальних  закладів.
Рекомендовано  для  підготовки  уроків  вчителем  та  самостійної  підготовки  учнів.

 
 


Геометрія  7 – 9  клас.|Електронний  ресурс|:  Для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Бібліотека  електронних  наочностей. – Електрон. дан. – Версія 1.0  - Київ:   ЗАТ  «Мальва», 2006. – 1  електрон. опт. диск  (СD – ROM): + Додат.:  Методичні  рекомендації (23 с.)
У  даному  збірнику  представлені  методичні  рекомендації  щодо  використання  інтерактивних  методів  навчання   при проведенні  уроків  з  геометрії  та при  розробці  уроків  за  власним  планом  із  зазначеного  предмету.
Створена  різноманітність   уроків,  завдань  та  їх  послідовність  допоможуть  вчителю  у  формуванні  знань,  вмінь  і  навичок  учнів,  розвитку  їх  логічного  мислення  та  просторової  уяви,  які  необхідні  у  повсякденному  житті  і  для  оволодіння  іншими  навчальними  предметам
и.Астрономія  11  клас.|Електронний   ресурс|:  Для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Бібліотека  електронних  наочностей. – Електрон.  дан. -  Версія 1.0 – Київ:  Інститут  педагогіки  АПН  України,  2007.

Біологія. |Електронний  ресурс|: Програмно – педагогічний  засіб  «Віртуальна    біологічна  лабораторія  10 – 11 кл.»  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів. –   Електрон.  дан. -  Режим  доступу  http: // www. smit- book.com.  - Київ: «Компанія  СМІТ», 2004.
Електронний  посібник  з  курсу  загальної  біології  містить  повний  курс  лабораторних  і  практичних  робіт,  підтримує  і  доповнює  чинні  друковані  підручники  з  біології  для  10 – 11  класів.
Компакт-диск містить  теоретичний  матеріал,  відео фрагменти  з  голосовим  супроводом,  комп’ютерні  анімації,  статичні  та  динамічні  ілюстрації,  схеми,  моделі  процесів,  інтерактивні  і  тестові  завдання,  задачі.  Учень  є  суб’єктом   навчально – виховного  процесу,  має  змогу  навчатися,  набувати  компетенції,  а  наприкінці  роботи  програма  оцінює  його  знання  за  12 – бальною  шкалою.
Посібник  рекомендований  учням   10 – 11   класів  загальноосвітніх  шкіл,  гімназій,  ліцеїв,  учителям  біології,  методистам.Географія  7 – 11  клас  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  |Електронний  ресурс|: Бібліотека  електронних  наочностей. – Електрон. дан. – Версія 1.0 – Київ:  ЗАТ  «Мальва»,  2006.

Хімія 8. |Електронний  ресурс|:  Для  викладання  та  вивчення  хімії  у  8  кл.  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Навчальне  програмне  забезпечення. – Електрон.  дан. – Версія 1.0 - |Київ?|:  «Квазар-Микро», 2005.
Головні  властивості   навчального  програмного  забезпечення  «Хімія  8»
•    Орієнтація  як  на  інформаційну  підтримку  кваліфікованого   викладання  в  школі,  так  і  на  самостійну  роботу  учня.
•    Дружній  інтерфейс  і  простота  використання  Конструктора  уроків,  що  дозволяє  вчителеві  реалізувати  авторські  педагогічні  ідеї,  не  вдаючись  до  програмування.
•    Модульна  структура  побудови,  що  задовольняє   міжнародні  стандарти  розробки  навчальних  об’єктів.
Моделі  використання  навчального  програмного  забезпечення       «Хімія  8».
•    Проведення  занять  викладачем.
•    Робота  учнів  у  комп’ютерному  класі  з  використанням  локальної  мережі.
•    Самостійна  робота  учнів  з  базовим  мультимедійним  курсом.


Детский  энциклопедический  словарь. |Электронный  ресурс|:  Большая  детская  электронная  энциклопедия. -  Электрон. дан.  – 2003
В  словаре  содержится  информация  по   всем  темам  человеческой  деятельности,  в  нём  более  2400  иллюстраций  и  5700 статей.  Энциклопедический  словарь   будет  полезен  как  детям  младшего  школьного  возраста,  так  и  старшеклассникам.Детский  иллюстрированный   англо – русский  словарь.|Электронный  ресурс|: Большая  детская  электронная  энциклопедия. -   |Киев?|:  Тов   «Фортресс  паблішинг»,  2006
В  этом  электронном  словаре  содержатся:  подробный  англо – русский  словарь,  содержащий  около  10000  терминов,  толковый  словарь,  проиллюстрированный  примерами  применения  употребляемых  слов  в  живой  речи,  и  красочный     энциклопедический  справочник.  Словарь  включает  в  себя  более  1000  вспомогательных  статей,  посвящённых  разнообразным  отраслям  науки,  культуры  и  техники,  Также  в  словаре  приводятся  справочные  данные  обо  всех  странах  мира.  Энциклопедия  будет  полезна  как  детям  младшего  школьного  возраста,  так   и  старшеклассникам.  Основным  достоинством  этой  энциклопедии  можно  считать  то,   что  она  создана  на   базе  советских  детских  энциклопедий.  Большинство  современных  энциклопедий  изобилуют  картинками  и  скорее  напоминают  комиксы,  а  не  то,  что  должно  нести  знания  и  полезную  информацию. Начав  изучать  эту  энциклопедию  в  раннем  школьном  возрасте,  ребёнок,  по  мере  взросления  и  обучения  в  школе,  будет  понимать  новые  ранее  непонятные  статьи  и  темы.Энциклопедия  для  школьника. |  Электронный  ресурс|: Master  Soft  Делаем  знания  доступными. – Электрон. дан. – Киев:   Тов «Фортресс  паблішинг»,  2004
Предлагаем   вниманию заботливых   родителей  и  любознательных  учеников   «Энциклопедию  для  школьников»,  которая  содержит  большое  количество  иллюстрированного  материала,  необходимого  при  изучении  школьной  программы.  Большое  количество    словарных  статей  с  оригинальными  иллюстрациями  из  Энциклопедии  Брокгауза  и  Ефрона,  энциклопедического  словаря  и  Детской  энциклопедии.  Простой  интерфейс  и  удобная  система  поиска  позволяет  быстро  находить  нужную  информацию.  Данный  диск  незаменим  при  написании  школьных  рефератов   и  докладов,  выполнении  домашних  заданий  и  подготовке  к экзаменам.


10000  Words. |Електронний  ресурс|:  Навчальне  середовище  «10000  Words»  для  комп’ютерної  підтримки  курсу  іноземної  мови  загальноосвітньої  школи.  -  На  замовлення  НМЦ  організації  розробки та  виробництва  засобів  навчання  МОН  України. -  Електрон.  дан.  –Версія 1.0 – Харків: ХДПУ,  2003
«10000  Words»   -  це:
•    лексичний  тренажер  по  темах,  визначених  програмою з  англійської  мови  для  загальноосвітніх   закладів  і  рекомендованих  Міністерством  освіти  і  науки  України;
•    засіб  контролю  лексичних  навичок  для  поточного  або  тематичного  оцінювання;
•    засіб  самонавчання  та  самоконтролю.
«10000  Words»   призначене:
•    учням  середніх  і  старших  класів – для  швидкого  та  ефективного  засвоєння  лексики  англійської  мови,  підготовки  до  іспитів   та   до участі  в  олімпіадах;
•    випускникам  шкіл – для  підготовки  до  вступних  іспитів до   вищих  навчальних  закладів;
•    учителям  шкіл – для  підняття  навчального  процесу  на  сучасний  рівень,  підвищення  ефективності  своєї  роботи,  звільнення  від   рутинних  форм  роботи;
•    батькам – для  озброєння  своїх  дітей високоефективним  комп’ютерним  засобом  вивчення  та  вдосконалення   англійської  мови.


Декларація  в  малюнках. |Електронний  ресурс|: Харківська  обласна  державна  адміністрація:  Харківська  обласна  рада:  Управління  у  справах  сім’ї  та  молоді. -  Електрон. дан. -   Харків: ХОГО  «Cоюз  професійних  державних  службовців», 2009

Великі  українці. 10  клас (письменники ХІХ  століття);  11клас  (письменники  ХХ  століття)

Правила   проходження зовнішнього незалежного оцінювання. |Електронний  ресурс|:  Фільм – памя’тка  . - / Український  центр  оцінювання  якості  освіти/. – Електрон. дан.  – Київ: 2007. -  Режим  доступу  http://www.testportal.com.ua