Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

Комітети організації

Комітет «правозахисників»

Виховання правової культури шляхом удосконалення правової освіти. 
Шляхи організації: розробка, обговорення, прийняття та впровадження в життя «Кодексу честі членів об’єднання «УРА», зустрічі з працівниками правоохоронних органів, організація змістової діяльності лекторських груп з питань права, вивчення законодавчих документів, робота гуртка «Правознавець»

Комітет «інтелектуалів»
Забезпечення можливості інтелектуального розвитку учнів, сприяння формування навичок науково-дослідницької діяльності. Шляхи реалізації, предметні тести, предметні олімпіади, робота учнів в МАН, підготовка та проведення різноманітних інтелектуальних конкурсів: «Конкурс ерудитів», «Інтелект-шоу», «Турнір кмітливих», «Що? Де? Коли?», шахові турніри тощо

Комітет «організаторів дозвілля»
Формування організаторських здібностей заохочування ініціативи та самостійності; залучення учнів до культмасової роботи з метою запобігання проявів асоціальних форм поведінки.
Шляхи організації: організація роботи гуртків естетичної спрямованості, виставки художньої творчості, відвідування театрів, музеїв, шкільні вечори дискотеки, шоу-програми

Комітет «Добре серце»
Формування високоморальної особистості.
Шляхи реалізації: організація шефської допомоги молодшим школярам, піклування про людей похилого віку, проведення акцій милосердя, ярмарків, «Днів корисних справ»

Комітет «спортивних чемпіонів»
Формування фізично-розвиненої особистості, здатної протистояти шкідливим звичкам.
Шляхи організації: проведення спортивних змагань, «Веселих стартів», робота спортивних секцій, туристичні зльоти, спартакіади, робота лекторських груп щодо профілактики шкідливих звичок тощо. 

Комітет «редколегії»
Учні 5-10 класів об’єднані в групи за інтересами: журналісти (по рубрикам), письменники, фотографи, художники, а також коректор, літературний редактор, відповідальний секретар та головний редактор (педагог-організатор). Таким чином, усі задіяні в певній сфері журналістської діяльності. У процесі колективної праці кожна група учнів, виконуючи завдання, поставлені керівником, повинна відзвітуватися перед редакторами газети (також учнями) та головним редактором (вчителем) про виконання своєї роботи.
Методи роботи:
– проведення ввідного і заключного тестувань для аналізу громадянської позиції учнів;
– узагальнення знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу (рідної мови, історії, правознавства, елементи політики, культурології);
– критика на адресу шкідливих звичок;
– вивчення національної символіки;
– історії рідного міста (району тощо);
– знайомство з відомими людьми;
– проблеми молоді;
– питання охорони здоров’я;
– організація учнівського самоврядування тощо.
Колективна робота над проектом шкільної газети стимулює учнів до творчості, розвиває організаторські якості, аналітичне мислення, залучає до участі в громадському житті школи. У дітей, які беруть участь у створенні шкільної газети, підвищується інтерес до шкільного життя та навчання, покращуються взаємини у колективі, виявляється відповідальність до своїх обов’язків.
Керівник гуртка знайомить учнів з основами редакторської та видавничої справи, розповідає про процес створення газети. На сторінках газети повинні бути матеріали всіх гуртківців. Згодом кращі матеріали можна подати й до районної газети.
У процесі колективної роботи кожна групка учнів, виконуючи завдання, поставлені перед нею ведучим вчителем, повинна відзвітуватися перед редакторами газети (також учнями) та головним редактором (педагогом-організатором) про виконання та результати своєї роботи. На засіданні редколегії газети розглядається зібраний матеріал, який ретельно відбирається за критеріями, визначеними тематикою газети та повинен відповідати всім нормам професійної етики журналіста. Матеріали доповнюються фото або графічними ілюстраціями, виконаними учнями закладу освіти, а потім потрапляють до коректорів, які ретельно перевіряють їх на наявність помилок. Далі черга підходить до дизайнера-макетувальника, який створює дизайн газети, за раніше визначеним редколегією газети макетом, та займається розміщенням матеріалу на сторінках. Головний редактор досконально перевіряє матеріал на наявність помилок, актуальність та значимість, затверджує макет газети.
На останній сторінці завжди розміщена замітка про проведені конкурси, про їх результати, зазначені імена переможців, а також інформація про наступні конкурси, що будуть організовані закладом освіти, певною школою району, чи районним Будинком дитячої творчості.


Комітет «трудовий»
- закріплення за класними колективами об’єктів на території шкільного подвір’я;
- організація та проведення трудових десантів; 
- проведення у класах рейдів-перевірок: зовнішнього вигляду учнів, стану підручників, стану шкільних меблів, чергування

Комітет «редколегії»
- забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
- розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, дітей та батьків, створює добрі взаємини між школами, налагоджує тісні стосунки з установами та організаціями;
- розвиває у дітей вміння збирати інформацію;
- сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи, класів. - методична та практична допомога щодо оформлення та заповнення матеріалами постійних та змінних рубрик у класних куточках;
- ознайомлює учнів школи та вчителів (у випусках інформацій„Голос парламенту”) з планами роботи на тиждень, місяць, семестр - згідно з перспективними програмами і планами органів самоврядування - сприяння проведенню оглядів новин у класах на засадах повного та часткового самоврядування

Комітет «ЮІДР» ( Юні Інспектори Дорожнього Руху)
- пропаганда здорового способу життя учнів; 
- поглиблення вивчення ПДР; 
- профілактична робота по охороні життя і здоров’я дітей ; 
- організація занять з профілактики дорожнього травматизму;
- проведення місячників дорожнього руху „Увага! Діти на дорозі”; 
- участь у проведенні шкільних, районних конкурсах ЮІДР

Комітет «військово-патріотичний, пошуковий»
- проведення військово-патріотичних змагань юнаків;
- участь у грі «Патріот»;
- забезпечення пошукової роботи патріотичного напрямку

Комітет «міжнародних зв’язків»
- відвідування англомовних країн з метою: ознайомлення з роботою молодіжних організацій цих країн; 
- участь у зустрічах зі старшокласниками інших країн;
- участь у міжнародних семінарах, конкурсах, форумах