phone(057) 725-16-06 mail sch3@kharkivosvita.net.ua   Як нас знайти  Карта сайту
menu

Сімейне виховання: проблема батьків та дітей список рекомендованої літератури

1.Концепція державної сімейної політики: Затв. постановою Верховної Ради України від 17 верес. 1999 р. № 1063 // Позакласний час. — 2004. — Берез. (№ 5/6). - С. 7-10.

2. Програма формування педагогічної культури батьків / Державний центр соц. служб для молодіДерж. ком. у справах сім'ї та молоді; Ін-т проблем виховання АПН України; За ред. Постового В.Г. — К.: 2003. - 112 с. - Бібліогр.: С. 96-103.

3. Сімейний кодекс України (Набирає чинності з 1 січ. 2003 р.) (Урядовий кур'єр, 6 берез. 2002 р., № 44. — С. 5; Орієнтир, № 8, 2002) / Упоряд.:В.Сунцов. — X.: Консум, 2002. — 92 с.

4. Сім'я і діти. Програма родинно-національно¬го виховання та навчально-тематичний план педа¬гогічної освіти батьків / В.Г.Постовий та ін. — К.: ІЗМН, 1997. — 56 с. / Мін-во освіти України. Ін-т змісту і методів навчання.

5.Арнаутова Е. Социальное самочувствие семьи / Е.Арнаутова» //Дошк. воспитание. — 2004. — № 6. - С. 57-63.

6. Бабенко К. У якій сім'ї ми живемо / К.Бабенко, О.Возіянова // Психолог (ШС). — 2004. — Січ. (№ 3/4). - С. 34-37.

7. Баніт О. Батьківська педагогіка за Сухомлинським / О.Баніт // Шкіл. світ. — 2002. — Жовт. (№ 39). - С. 2.

8. Барсукова І. Батьки і діти: як порозумітися? / І.Барсукова // Уряд, кур'єр. — 2004. — Жовт. (№ 188). - С. 12.

9. Белкин А.С. Знаете ли вы своего ребенка? — М.: Знание, 1986. — 80 с.

10. Бондаровська В.М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству: Роздуми та поради психолога. — К.: СДМ-Студіо, 1999. — 63 с.

11. Гончаренко І. Порадник батькам, як виховувати дітей. — Скратон, 1962. — 44 с.

12. Гуров В.Н. Семья в системе формирования современной личности / В.Н.Гуров, А.Е.Шабадцас // Пед. образование и наука. — 2001.— № 4. — С. 29—40.

13 Єрофєєва Л. Надання допомоги батькам у сімейному вихованні / Л.Єрофєєва // Почат. освіта. - 2004. — Трав. (№ 20). - С. 18-26.

14. Зайченко А. Батьки і діти, або Подорож у світ дитини і сім'ї / А.Зайченко // Шкіл.світ. — 2003. — Верес. (№ 34).- С. 1—2.

15. Ільченко І. Дружба з батьками /1. Ільченко // Сільська шк. України.— 2004. — Трав. (№ 15). —C. 21-23.

16. Иванова Н.П. Воспитание детей в семье в кон¬тексте социальньїх изменений / Н.П.Иванова, ИА.Бо- бьілева и др. // Нач. шк. — 2004. — № 3. — С. 6—13.

17. Исаева И. Ю. К вопросу об организации семейного досуга / И.Ю.Исаева// Нач. школа плюс до и после. — 2004. — № 4. — С. 70—74.

Інформаційний список літератури для батьків і вчителів

Великого значення набувають сьогодні сімейне виховання та родинна педагогіка. Поданий нижче список дасть можливість батькам, вчителям, вихо­вателям, всім тим, хто поруч з дитиною, допомогти їй здобути перші знання, формувати свою осо­бистість.

Беженова М. Веселая математика /Худож. З.Гринько. — Донецк: Сталкер, 2002.— 316 с.: ил.— (Скоро в школу).

Вивчаємо природу рідного краю: Знай, люби, бережи /Уклад. В.Федієнко; Худож. І.Начинова.-X.: Торсінг, 2001. — 24 с.: ілюстр.

Волшебньїй праздник /Пер. с англ. АЛевинзон. — М.: Росмзн, 2000. — 96 с.: ил. — (Вместе с мамой,. вместе с папой).

Вчимо англійську без проблем: Ігри, вірші, те- мат. слов. /Уклад. Т.Жирова, В.Федієнко; Худож. М.Гец, І.Начинова. — X.: Торсінг, 2001. — 24 с.: ілюструй (Крок до школи).

Вчимось мислити без проблем: Увага, логіка, па­м'ять /Уклад. В.Федієнко, Г.Марченко, О. Худож. І.Начинова. — X.: Торсінг, 2001. — 24 с.: ілюстр. — (Крок до школи).

Голота Л., Карпенко В. Я вчу абетку. Я вчусь читати. Я читаю: Кн. для батьків і дітей /Худож. Л.Пономар. — К.: Просвіта, 2001. — 119 с.: ілюстр.

Дмитренко А. Психологія сімейного виховання /Дмитренко А., Мамазинська П., Тарновська О. — Чернівці: Прут, 2001. — 208 с.: ілюстр.

Загадки з математики для малят /Упоряд. О.Яловська, — 2-е вид. — К.: Редакція часопису «На­родознавство», 2001. — 79 с.

Калинина И. English 1: Учеб. пособие для детей и родителей: Первая ступень обучения. — Севасто­поль: ЧП Новиков, 2002. - 46 с.

Калинина И. English 2: Учеб. пособие для детей и родителей: Вторая ступень обучения. — Севасто­поль: ЧП Новиков, 2002. — 46 с.

Каролида Т. Секрет слова: Осмьісл. чтение. Техника чтения /Худож. А.Пустовит. — М.: Карапуз, 2001. — 17 с.: ил. — (Карапуз; Вьіп. 11).

Коляда М. Настольная книга для заботливьгх ро­дителей. — Донецк: БАО, 2000. — 446 с. — ил. — (Помоги себе сам).

Ліщук В. Материнська школа: Говорити і читати одночасно /Худож. О.Щіхова. — Кам'янець-По- дільський: Абетка-НОВА, 2002. — 103 с.: ілюстр.

Ми готуємось до школи без проблем: Читання. Письмо. Математика. Логіка /Худож. І.Начинова, М.Гец, Є.Житник. — X.: Школа: Торнадо, 2002. — 112 с.: ілюстр. — (Крок до школи).

Психологічна допомога батькам /Упоряд. О.Глав- ник. Ш К.: Шкільний світ, 2002. — 112 с. — (Психо­лог. Бібліотека).

Харченко А. Підготовка дітей до школи: Прогр.

та метод, рек. навч. та виховання дітей, не охопле­них суспільн. дошк. вихованням. — Кам'янець-По- дільський: Абетка-НОВА, 2002. — 108 с. — (До­шкільна освіта).

Щербань П. Національне виховання в сім'ї: Для батьків, учителів, вихователів. — К: Культурологіч­не ПП «Боривітер», 2000. — 258 с.: портр.

Знциклопедия для родителей первоклассника /Сост. Е.Бельш, КБелая; Худож. Е.Папенина. — М: АСТ, 2000. Ж 484 с.: ил