Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!
ІІ. Інформаційне забезпечення навчального процесу
Тема: Література 70-90-х років ХІХ ст.

Ознаки течій та представники української літератури 70-90-х років XIX ст.

Літературні течії

Характеристика

Представники

Реалізм

Правдиве, об'єктивне, всебічне відо­браження дійсності, «типові характери за типових обставин»

І. Франко,

І. Карпенко-Карий,

П. Грабовський,

І. Нечуй-Левицький та ін.

Натуралізм

Природознавчий підхід у вивченні «ви­дів» і «типів» людей; культ неприкрашеної дійсності; описовість; пояснення характеру людини спадковими рисами

І. Франко та ін. (елементи у творчості)

Романтизм

Перевага суб'єктивного над об'єктив­ним; виняткові характери, виняткові обставини; поєднання високого і низь­кого, трагічного і комічного; увага до національно-історичної тематики

0. Кобилянська,

М. Вороний,

М. Коцюбинський (елементи)

Модернізм

Психологізм у зображенні, нові форми вираження, увага до краси слова

0. Кобилянська,

В. Стефаник,

0. Олесь,

В. Винниченко та ін. (елементи)