phone(057) 725-16-06 mail sch3@kharkivosvita.net.ua   Як нас знайти  Карта сайту
menu
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ТА ОБОВ`ЯЗКІВ ДИТИНИ
Стаття 1. Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість та безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.
Стаття 2.Ти є вільним та рівним у своїх правах.Усі повинні ставитися один до одного по-братерськи.
Стаття 3. Повна загальна середня освіта є обов`язковою.(згідно із ст.. 53 Конституції України). Школа повинна сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твого вміння досягати згоди та взаєморозуміння між людьми.
Стаття 4. Ти маєш право на медичну допомогу, харчування, відпочинок та повноцінний фізичний розвиток, що забезпечується режимом школи.
Стаття 5. Ти маєш право на свободу думки та віросповідання.
Стаття 6. Ніхто не може примушувати тебе до вступу у будь-яку організацію чи групу.
Стаття 7. Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
Стаття 8. Ти маєш право володіти своїм майном. Ніхто не може без поважних причин забрати твоє майно.
Стаття 9. Ти маєш право на недоторканість, захист від втручання в особисте життя, нападів на честь та репутацію.
Стаття 10. Ти маєш право на справедливий та власний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
Стаття 11. Ти маєш обов`язки перед школою.
Стаття 12. Ти маєш бути вірним своїй сім`ї, друзям, Батьківщині.
Стаття 13. Ти маєш пам`ятати, що ти друг усім людям, брат іншим учням. Ти повинен поважати інших, намагатися зрозумити інших.
Стаття 14. Ти маєш розуміти, що сила має бути тільки доброю.
Стаття 15. Ти маєш бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності, віри тощо.
Стаття 16. Ти маєш шанувати сімейни традиції та традиції школи, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо ти вважаєш закони неправильними, ти можеш робити спробу змінити їх лише згідно з встановленими правилами.
Стаття 17. Ти маєш утримувати своє тіло й думки чистими і здоровими.
Стаття 18. Кожен учень має всі права і свободи, проголошені цією декларацією, незалежно від віку, національності, віри тощо.
Стаття 19. Держава. Конституція України, шкільна «Декларація прав та обов`язків дитини», Статут школи та батьки гарантують і охороняють твої права.
Стаття 20. Права і свободи кожного можуть частково обмежуватися лише у разі необхідності забезпечення прав і свобод інших учнів.